Công ty TNHH Tư vấn - Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ (CTTM Co.,Ltd)

Đia chỉ: P1220, CT2 (ĐN1), Khu đô thị mới Định công, Q. Hoàng mai, Hà Nội
Điện thoại: +84-4-3640 6947 / 2241 0164
Fax: +84-4-3640 1899
E-mail: info@cttm-vn.com
Website: http://www.cttm-vn.com
 

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ

(CTTM Co.,Ltd)

Phòng 1220, nhà CT2(ĐN1), khu đô thị mới Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Tel: +84-4-3640 6947 / 2241 0164        Fax: +84-4-3640 1899

Email:  info@cttm-vn.com            Website:  www.cttm-vn.com


© 2015 ¢ CTTM® Co.,Ltd